Rozmowa z Bogiem to też modlitwa

Każdy z nas choć raz znalazł się w wielkiej potrzebie. Życie pisze nam różne scenariusze i jednym płynie trudniej, inni wciąż borykają się z różnymi przeciwnościami. W takich sytuacjach bardzo pomaga modlitwa. Różaniec czy Koronka do Bożego Miłosierdzia są modlitwami powszechnie znanymi. Warto czasem modlić się również na własny sposób. Modlitwa to przecież rozmowa z Bogiem.

Modlimy się również czynami

Swoim codziennym życiem dajemy świadectwo naszej wiary i dobroci. Tylko czyny mają największą wymowę, ponieważ wtedy widać, że wypływają z głębi serca. Jest to najłatwiejszy, a może raczej najtrudniejszy sposób na modlitwę. Warto często odmieniać jej formę. Możemy, np. napisać list do świętego. Św. Józef co roku otrzymuje ogromną ilość listów, w których wierzący przedstawiają mu swoje prośby. To bardzo konkretny święty, więc w liście warto formułować konkretnie swoje prośby – przynajmniej tak utrzymują osoby, którym pomógł.

Św Aleksandra

Święta pochodząca z Galacji, była bardzo odważną i szlachetną kobietą. Życie jej przypadło na czasy rządów Dioklecjana, szczególnie okrutnego cesarza dla chrześcijan. Św Aleksandra nie zgodziła się wziąć udziału w procesji z bożkami i została za karę utopiona na bagnach. Swoim życiem dała przykład, że trzeba bronić swoich przekonań, nawet jeżeli grożą nam tak ostateczne konsekwencje. Jest symbolem obrony własnych przekonań oraz patronką każdego w potrzebie.

Obrazki ze Św. Aleksandrą dostępne na MeritoHurt.pl.