zapalony paschał w kościele

Paschał i jego symbolika

Paschał, a więc duża woskowana świeca ma bardzo ważną rolę w czasie Wigilii Paschalnej. Co oznaczają umieszczone na niej symbole? Co warto o niej wiedzieć? Jaką rolę odgrywa w Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej?

Czym jest paschał?

Paschał zapala się w czasie liturgii światła w Wielką Sobotę, tuż po zachodzie słońca jako symbol zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Na paschale ksiądz żłobi znak krzyża i wypowiada słowa „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec. Alfa i Omega”. Potem dodaje również „Do niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków”. Na świecy znajduje się też pięć czerwonych gwoździ, które symbolizują rany Jezusa, jakie zadano mu w czasie drogi krzyżowej. Potem świeca wnoszona jest do ciemnej świątyni, a zgromadzeni w niej ludzie zapalają od niej swoje świeczki, które przynieśli z domu. W ten sposób wzajemnie przekazują sobie światło, głosząc dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Na koniec śpiewana jest uroczysta pieśń Exultet, która ma charakter radosny i pochwalny.

Oznaczenia i symbole na Paschale

Ogień to oczywiście symbol światła Chrystusa. Poza tym to również symbol słupa ognia, który towarzyszył Izraelitom na pustyni. Każdy Paschał z Meritohurt.pl wykonany jest z wosku, jako owoc pracy pszczelego rodu. Alfa i Omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Symbolizują one Chrystusa, a więc początek i koniec. Ponadto na świecy zawsze znajduje się aktualny rok. To też znak, że Jezus jest ze swoimi dziećmi zawsze, bez względu na okres historyczny. Krzyż to oczywiście symbol chrześcijaństwa, męki i śmierci Jezusa. Wskazuje on też, że Chrystus jest centrum chrześcijaństwa, wokół którego koncentruje się wszystko inne. Ozdobne, duże, czerwone gwoździe to z kolei symbol pięciu ran Jezusa, jakie otrzymał podczas drogi krzyżowej.