klęcznik dościelny do spowiedzi

Kościół bramą do Nieba

Kościół został stworzony przez Jezusa na silnej opoce jaką jest Piotr naszych czasów, czyli papież. Nic więc dziwnego, iż Kościół jest niezachwiany i nigdy nie upadnie. Bóg dba o to co powołał do istnienia, toteż zadbał, aby Kościół stał się bramą do Królestwa Niebieskiego.

A bramy piekielne go nie przemogą…

spowiedź przy klęczniku kościelnym
klęcznik do pojednania się z Bogiem

Bóg czuwa nad swoim Kościołem, czyli nad ludźmi którzy go tworzą. Nie jest to zwykła instytucja tylko rodzina pochodząca od Ojca Niebieskiego. Każdy powinien się modlić o jak najlepsze funkcjonowanie Kościoła, gdyż jak wiemy jesteśmy ludźmi grzesznymi. To właśnie pomiędzy tymi osobami trwa nieustannie sam Pan Bóg, który naprawia to co popsute i całe zło zamienia w nieoczekiwane dobro. Potrzebna jest jedynie nasza dobra wola oraz pełne zaakceptowanie naszych własnych słabości. To właśnie w Kościele odbywają się różnorakie obrzędy, które mają nas przybliżać do Najwyższego. To także miejsce, gdzie można skorzystać z wielu sakramentów będących jednocześnie pewną przepustką do raju.

Klęcznik, wspólnota i wspólna radość

Wspólne modlitwy przynoszą zarówno obfite łaski, jak i mnóstwo radości. Tworzą się wówczas silne więzi przyjacielskie, rodzinne czy wspólnotowe. Człowiek ma poczucie przynależności do określonej grupy, a tym samym czuje się doceniany i kochany. Jest wtedy zupełnie innym człowiekiem, gdyż zostaje spełniona potrzeba bliskości i miłości. Częste korzystanie z klęcznika do spowiedzi przybliża nas nie tylko do Boga, ale również do siebie nawzajem.