narodziny świętej rodziny

Święta Rodzina

Każdy człowiek potrzebuje odpowiednich wzorców postępowania w życiu. Od tego, czy i jak będzie się tym kierował, bardzo wiele zależy. Żeby nie błądzić i podążać prostą drogą do celu najlepiej wybierać zgodnie z zasadami wiary katolickiej. Dotyczy to zarówno spraw indywidualnych, jak i wspólnotowych.

Święta Rodzina – najlepszy przykład do naśladowania

Zazwyczaj człowiek dorasta, jest wychowywany i egzystuje w rodzinie. Z czasem zakłada też swoją i podejmuje za nią odpwiedzialność. To naturalne środowisko życia i podstawowa wspólnota międzyludzka. Dlatego, aby dobrze funkcjonowała, konieczne jest czerpanie z możliwie najlepszego przykładu. Stanowi go z pewnością Święta Rodzina, czyli Jezus Chrystus, Maryja i św. Józef. Chcącym pogłębić swoją znajomość tych świętych postaci należy polecić lekturę Pisma Świętego i odpowiedniej literatury religijnej.

Wizerunek Świętej Rodziny

Do pamiętania o przesłaniu, które niesie chrześcijaństwo, może przyczynić się też obraz Świętej Rodziny. Pomaga on w codziennej modlitwie w intencji godnego, rodzinnego życia i w materialny sposób uzmysławia wiążące się z tym imponderabilia. Warto przy tym podkreślić wagę właściwego, starannego wykonania i jakości takiego wizerunku. Obrazy Świętej Rodziny powinny być naturalną ozdobą w polskich, katolickich domach.

Przy zakupie czy też zamówieniu takiego obrazu (dla siebie lub w prezencie) dobrze jest zadbać, aby trwale i jak najdłużej służył on swojemu użytkownikowi. To przecież niezwyczajna rzecz, przypominająca o konieczności budowy swojego życia na solidnym fundamencie, który stanowi wiara chrześcijańska.